ОДБОРИОДБОРИ
ОДБОРИОДБОРИ

МАЧВАНСКИ ОКРУГ

ЉУБОВИЈАдетаљније>>
БОГАТИЋдетаљније>>
ВЛАДИМИРЦИдетаљније>>
КОЦЕЉЕВАдетаљније>>
КРУПАЊдетаљније>>
ЛОЗНИЦАдетаљније>>
МАЛИ ЗВОРНИКдетаљније>>
ШАБАЦдетаљније>>
назад на детаљну мапу

ПОДАЦИ О ПРЕДСЕДНИКУ ОКРУГА