IZDVAJAMO

SMEDEREVSKA PALANKA

Predsednik odbora: Radiša Stanoјlović

Telefon: 069/ 31 90 226

E-mail: jssmederevskapalanka@gmail.com, radomiri@yahoo.com