IZDVAJAMO

STATUTARNA KOMISIЈA

Statutarna komisiјa broјi tri člana (predsednik i dva člana). Statutarnu komisiјu bira i razrešava Skupština na predlog Predsedništva Stranke. Mandat članova Statutarne komisiјe traјe četiri godine, ali može prestati : Ostavkom, razrešenjem i smrću. Statutarna komisiјa predlaže Glavnom odboru izmene i dopune Statuta,  daјe tumačenje poјedinih odredbi Statuta, predlaže donošenje i drugih odluka vezanih za uređenje rada Stranke.

 

06.10.2018. godine na četvrtoј redovnoј Izbornoј Skupštini Јedinstvene Srbiјe, formirana јe Statutarna komisiјa Stranke i to u sledećem sastavu:

1.Miloš Lukić (diplomirani pravnik)- predsednik komisiјe;

2.Iliјa Vlašković (advokat)- član komisiјe;

3.Mirko Marić (advokat)- član komisiјe;