IZDVAJAMO

VRNjAČKA BANjA

Predsednik odbora: Voјislav Vuјić

Telefon: 063/ 80 68 978

E-mail: vujicvojislav75@gmail.com 

Adresa kancelariјe i kontakt: Beogradska 6, 36210 Vrnjačka Banja