ИЗДВАЈАМО

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЈЕДИНСТВЕНЕ СРБИЈЕ

 

 • Да окупља чланове, као и симпатизере ради спровођења програма Странке и ради остваривања политичких циљева.
 • Да сарађује како са штампаним тако и са електронским медијима и да преко њих упознаје све грађане Србије са циљевима и деловањима Јединствене Србије.

 

ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА има за основни циљ сталну борбу за бољи живот свих грађана Републике без обзира на националну, верску и сваку другу припадност а који ће се остваривати учешћем у власти од локалног до републичког нивоа.

 

ОСНОВНИ ПОЛИТИЧКИ ЦИЉЕВИ

 1. Самостална Република Србија у постојећим границама, са две аутономне покрајине, Војводином и Косовом и Метохијом,
 2. Дефинисање Републике Србије као државе српског народа и свих осталих који у њој живе на равноправним основама,
 3. Улазак Србије у Европску унију,
 4. Решавање проблема Косова и Метохије дијалогом, уз поштовање Резолуције 1244 СБУН,
 5. Поштовање људских права и права националних мањина сходно важећим међународним актима,
 6. Улазак Републике Србије у Партнерство за мир,
 7. Увођење већинског изборног система,
 8. Конкретно дефинисање националних мањина у држави Србији и стварање посебног изборног закона за националне мањине, како би имале своје представнике у Скупштини Србији,
 9. Залагање за процесуирање хашких случајева пред домаћим судовима,
 10. Борба против корупције и организованог криминала и свих других видова криминала, кроз пооштравање казнених мера,
 11. Доношење Закона о денационализацији,
 12. Приватизација друштвене имовине,
 13. Децентрализација Србије са јачањем ингеренција локалне самоуправе,
 14. Право гласа дијаспори,
 15. Борба за привредни препород Србије са акцентом на аграр и вођење политике економског национализма, уз доношење закона о заштити домаће пољопривреде кроз рестриктивне мере увоза одређених аграрних производа,
 16. Учешће пољопривреде са 30 одсто у буџету Владе Републике Србије и забрана увоза стратешких пољопривредних производа са којима располаже српски аграр. Залагање за кредитирање и субвенцију домаће пољопривреде,
 17. Доношење Закона о заштити домаћих привредних ресурса, као што су руде, минералне воде, национални паркови и слично, који не могу бити предмет приватизације, већ докапитализације,
 18. Доношење закона којим се регулише одлазак у пензију мушких лица са 60 година, а женских са 55, као и доношење закона о изједначавању права мајки на селу са онима у граду кроз трудничко боловање и бесплатну здравствену заштиту,
 19. Залагање да се радници не отпуштају са посла, а ако је то неминовно онда држава мора понудити истима нови посао,
 20. Председник Владе Републике Србије мора бити човек из привреде са најмање 10 година успешног руководећег рада у значајнијем привредном субјекту,
 21. Министри у Влади Републике Србије могу бити изабрани на чело одређеног ресора уколико су 10 претходних година били у тој струци и министри не могу бити председници политичких партија,
 22. Референдумско изјашњавање за и против враћања парламентарне монархије,
 23. Конкретно дефинисање националних мањина у држави Србији и стварање посебног изборног закона за националне мањине, како би имале своје представнике у Скупштини Србији,
 24. Залагање за укидање редовног служења војног рока и професионализацију војске,
 25. Доношење закона о планирању средњег и високог образовања, тако што ће се ученици усмеравати за занимање сходно потребама српске државе и српске привреде. Залагање за бесплатно школовање,
 26. Политичко усмеравање грађана Србије ка размишљању логиком појединца, а не логиком теориторија. Појединац је изнад свега и држава Србија се за сваког грађанина мора борити, јер без јаких појединаца нема ни јаке државе,
 27. Све евентуалне проблеме решавати разговором,
 28. Страначко чланство је бесплатно, односно не наплаћује се чланарина,
 29. Залагање за политичко деловање десног центра.