ИЗДВАЈАМО

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Заменик председника странке замењује председника у случају одсутности или спречености председника да обавља функцију председника.

Заменик председника се бира на редовној Изборној Скупштини странке тајним или јавним гласањем, о чему Скупштина странке доноси одлуку пре гласања на период од 4 (четири) године. За заменика председника странке изабран је кандидат који је добио већину гласова од присутних делегата Скупштине.

Функција заменика председника престаје
1.    Оставком;
2.    Разрешењем;
3.    Смрћу.

Заменик председника Јединствене Србије је Живота Старчевић, рођен 1968. године у Јагодини, по занимању дипломирани географ.