IZDVAJAMO

STARA PAZOVA

Predsednik odbora: Vladimir Petrović

Telefon: 063/ 253 310

E-mail: jsoostarapazova@gmail.com