ИЗДВАЈАМО

СТАРА ПАЗОВА

Повереник ОО ЈС Стара Пазова
Мирјана Сидоренков
E-mail: jsoostarapazova@gmail.com

Телефон: 069/129-03-19