ИЗДВАЈАМО

НИШ

Председник одбора: Дејан Ристић, Владимир Ђорђевић

Телефон: 060/ 45 49 661, 063/ 435 635

E-mail: drmagnetmedik@gmail.com, vladimir_dj@mts.rs

Адреса канцеларије и контакт: 7. Јула 3, 18000 Ниш; 018/ 281 800;