ИЗДВАЈАМО

СМЕДЕРЕВО

Председник одбора: Ђорђе Јовић  

Телефон: 064/ 24 55 301

E-mail: rile966@live.com

Адреса канцеларије и контакт: Карађорђева 5-7, локал 7, 11300 Смедерево; 026/ 614 733;